Index of /money/bahrain/


../
BahrainP1-100Fils-L1964-donated_b.jpg       10-Sep-2000 15:00        61417
BahrainP1-100Fils-L1964-donated_f.jpg       10-Sep-2000 15:00        69594
BahrainP1-100Fils-L1964_b.jpg           19-Jan-2001 00:37        86355
BahrainP1-100Fils-L1964_f.jpg           19-Jan-2001 00:35        91480
BahrainP10-20Dinars-L1973-donatedth_b.jpg     07-Dec-2005 15:42       135631
BahrainP10-20Dinars-L1973-donatedth_f.jpg     07-Dec-2005 15:42       144640
BahrainP11-20Dinars-L1973-donatedfvt_b.jpg     09-Mar-2007 13:33       125387
BahrainP11-20Dinars-L1973-donatedfvt_f.jpg     09-Mar-2007 13:33       130525
BahrainP12-HalfDinar-L1973(1993)-donated_b.jpg   28-Mar-2000 00:00        51197
BahrainP12-HalfDinar-L1973(1993)-donated_f.jpg   28-Mar-2000 00:00        57084
BahrainP12-HalfDinar-L1973(1993)-donatedth_b.jpg  13-Nov-2000 15:56        72950
BahrainP12-HalfDinar-L1973(1993)-donatedth_f.jpg  13-Nov-2000 15:54        72644
BahrainP12-HalfDinar-L1973(1993)_b.jpg       20-Nov-2001 22:16       142372
BahrainP12-HalfDinar-L1973(1993)_f.jpg       20-Nov-2001 22:15       137980
BahrainP13-1Dinar-L1973(1993)-donatedth_b.jpg   13-Nov-2000 15:59        75061
BahrainP13-1Dinar-L1973(1993)-donatedth_f.jpg   13-Nov-2000 15:54        75336
BahrainP13a-1Dinar-L1973(1993)_b.jpg        06-Feb-2003 23:44       140492
BahrainP13a-1Dinar-L1973(1993)_f.jpg        06-Feb-2003 23:42       132771
BahrainP13bs-1Dinar-L1973(1998)-donatedsa_b.jpg  27-Apr-2003 20:11        81480
BahrainP13bs-1Dinar-L1973(1998)-donatedsa_f.jpg  27-Apr-2003 20:11        83410
BahrainP14-5Dinars-L1973(1993)-donatedth_b.jpg   13-Nov-2000 16:49        88224
BahrainP14-5Dinars-L1973(1993)-donatedth_f.jpg   13-Nov-2000 15:53        87669
BahrainP15-10Dinars-L1973(1993)-donatedth_b.jpg  13-Nov-2000 16:53       101576
BahrainP15-10Dinars-L1973(1993)-donatedth_f.jpg  13-Nov-2000 15:52        99319
BahrainP16-20Dinars-1993-secondprint-donatedrs_..> 23-Mar-2003 17:46       144088
BahrainP16-20Dinars-1993-secondprint-donatedrs_..> 23-Mar-2003 17:47       131744
BahrainP16-20Dinars-L1973(1993)-donatedth_b.jpg  13-Nov-2000 16:54       109375
BahrainP16-20Dinars-L1973(1993)-donatedth_f.jpg  13-Nov-2000 15:51       111343
BahrainP17-HalfDinar-1973(1996)-donatedsrb_b.jpg  17-Mar-2002 19:54       128341
BahrainP17-HalfDinar-1973(1996)-donatedsrb_f.jpg  17-Mar-2002 19:55       122959
BahrainP17-HalfDinar-L1973(1993)_b.jpg       10-Apr-2000 12:58        72443
BahrainP17-HalfDinar-L1973(1993)_f.jpg       10-Apr-2000 12:58        76890
BahrainP18-5Dinars-L1973(1998)-BMAthreadmicropr..> 21-Apr-2002 16:36       172142
BahrainP18-5Dinars-L1973(1998)-BMAthreadmicropr..> 21-Apr-2002 16:37       173062
BahrainP18-5Dinars-L1973(1998)-donatedsrb_b.jpg  20-Jan-2002 21:06       121376
BahrainP18-5Dinars-L1973(1998)-donatedsrb_f.jpg  20-Jan-2002 21:06       117175
BahrainP18-5Dinars-L1973(1998)_b.jpg        02-May-2002 23:55       130644
BahrainP18-5Dinars-L1973(1998)_f.jpg        02-May-2002 23:54       129682
BahrainP18s-5Dinars-L1973(1998)-donatedsa_b.jpg  27-Apr-2003 20:11        89860
BahrainP18s-5Dinars-L1973(1998)-donatedsa_f.jpg  27-Apr-2003 20:12        81757
BahrainP19-10Dinars-L1973(1998)-BmaMicroPrintTh..> 11-Apr-2003 16:42       113987
BahrainP19-10Dinars-L1973(1998)-BmaMicroPrintTh..> 11-Apr-2003 16:42       112495
BahrainP19-10Dinars-L1973(1998)-donatedsrb_b.jpg  05-Apr-2002 16:01       143081
BahrainP19-10Dinars-L1973(1998)-donatedsrb_f.jpg  05-Apr-2002 16:02       166748
BahrainP19b-1Dinar-L1973(1998)_b.jpg        17-Jun-2006 00:15       169779
BahrainP19b-1Dinar-L1973(1998)_f.jpg        17-Jun-2006 00:13       165114
BahrainP19s-10Dinars-L1973(1998)-donatedsa_b.jpg  27-Apr-2003 20:08        87066
BahrainP19s-10Dinars-L1973(1998)-donatedsa_f.jpg  27-Apr-2003 20:09        78345
BahrainP2-QuarterDinar-L1964-donated_b.jpg     10-Sep-2000 15:01        47034
BahrainP2-QuarterDinar-L1964-donated_f.jpg     10-Sep-2000 15:01        59007
BahrainP20-20Dinars-L1973(1998)-donatedcz_b.jpg  29-Mar-2002 18:05       145329
BahrainP20-20Dinars-L1973(1998)-donatedcz_f.jpg  29-Mar-2002 18:05       146357
BahrainP3-HalfDinar-L1964-donated_f.jpg      10-Sep-2000 15:02        60004
BahrainP3-Halfdinar-L1964-donated_b.jpg      10-Sep-2000 15:02        46668
BahrainP4-1Dinar-L1964-donated_b.jpg        10-Sep-2000 15:04        45976
BahrainP4-1Dinar-L1964-donated_f.jpg        10-Sep-2000 15:03        52556
BahrainP5-5Dinar-L1964-donated_b.jpg        10-Sep-2000 15:05        53960
BahrainP5-5Dinar-L1964-donated_f.jpg        10-Sep-2000 15:04        62279
BahrainP6-10Dinar-L1964-donated_b.jpg       10-Sep-2000 15:05        53254
BahrainP6-10Dinar-L1964-donated_f.jpg       10-Sep-2000 15:05        57884
BahrainP6s-10Dinars-L1964-donated_b.jpg      31-Jul-2000 12:58        99808
BahrainP6s-10Dinars-L1964-donated_f.jpg      31-Jul-2000 12:57       103410
BahrainP7-0.5Dinar-1973-donatedTW_b.jpg      07-Mar-2004 17:51        52619
BahrainP7-0.5Dinar-1973-donatedTW_f.jpg      07-Mar-2004 17:51        57047
BahrainP7-HalfDinar-L1973-donatedth_b.jpg     29-Jan-2006 23:37       186326
BahrainP7-HalfDinar-L1973-donatedth_f.jpg     29-Jan-2006 23:37       192006
BahrainP7-HalfDinar-L1973-donatedtj_b.jpg     10-Nov-2003 01:22        80213
BahrainP7-HalfDinar-L1973-donatedtj_f.jpg     10-Nov-2003 01:22        84065
BahrainP8-OneDinar-L1973-donatedth_b.jpg      29-Jan-2006 23:37       187409
BahrainP8-OneDinar-L1973-donatedth_f.jpg      29-Jan-2006 23:37       199297
BahrainP8A-5Dinar-(1973)-donatedrs_b.jpg      16-Sep-2001 17:41       114008
BahrainP8A-5Dinar-(1973)-donatedrs_f.jpg      16-Sep-2001 17:43       112228
BahrainP8A-5Dinars-L1973-donatedth_b.jpg      07-Dec-2005 15:41       126299
BahrainP8A-5Dinars-L1973-donatedth_f.jpg      07-Dec-2005 15:40       133353
BahrainP9a-10Dinar-(1973)-donatedrs_b.jpg     16-Sep-2001 17:44       118202
BahrainP9a-10Dinar-(1973)-donatedrs_f.jpg     16-Sep-2001 17:45       127762
BahrainP9a-10Dinars-L1973-donatedth_b.jpg     07-Dec-2005 15:41       130477
BahrainP9a-10Dinars-L1973-donatedth_f.jpg     07-Dec-2005 15:41       131000
BahrainPNL-1Dinar-L1973(1998)-BMAthreadmicropri..> 21-Apr-2002 16:38       174858
BahrainPNL-1Dinar-L1973(1998)-BMAthreadmicropri..> 21-Apr-2002 16:38       162371
BahrainPNew(s)-20Dinars-L1973(2001)-donatedsa_b..> 06-Apr-2003 21:01        94797
BahrainPNew(s)-20Dinars-L1973(2001)-donatedsa_f..> 06-Apr-2003 21:01       103204
BahrainPNew-10Dinars-L1973(1998)-NoBmaOnSecThre..> 29-Mar-2002 18:06       155775
BahrainPNew-10Dinars-L1973(1998)-NoBmaOnSecThre..> 29-Mar-2002 18:07       149677
BahrainPNew-1Dinar-2007-dml_b-550.jpg       01-Oct-2008 13:49        71305
BahrainPNew-1Dinar-2007-dml_f-550.jpg       01-Oct-2008 13:48        73760
BahrainPNew-1Dinar-L1973(1998)-NoBmaOnSecThread..> 29-Mar-2002 18:06       152857
BahrainPNew-1Dinar-L1973(1998)-NoBmaOnSecThread..> 29-Mar-2002 18:06       150827
BahrainPNew-20Dinars-(2001)-donatedsrb_b.jpg    24-Jan-2003 15:37       149436
BahrainPNew-20Dinars-(2001)-donatedsrb_f.jpg    24-Jan-2003 15:38       164174
BahrainPNew-20Dinars-L1973(1998)-WithHologram-d..> 29-Mar-2002 18:08       161623
BahrainPNew-20Dinars-L1973(1998)-WithHologram-d..> 29-Mar-2002 18:08       150762
BahrainPNew-20Dinars-L1973(2001)-donatedcz_b.jpg  29-Mar-2002 18:14       149130
BahrainPNew-20Dinars-L1973(2001)-donatedcz_f.jpg  29-Mar-2002 18:15       142547
BahrainPNew-5Dinars-L1973(1998)-NoBmaOnSecThrea..> 29-Mar-2002 18:16       153978
BahrainPNew-5Dinars-L1973(1998)-NoBmaOnSecThrea..> 29-Mar-2002 18:16       156212
BahrainPNew-HalfDinar-L1973(2001)-WideSecurityT..> 29-Mar-2002 18:17       156355
BahrainPNew-HalfDinar-L1973(2001)-WideSecurityT..> 29-Mar-2002 18:17       152660
BahrainPnew-HalfDinar-2006(2008)-donatedoy_b.jpg  23-May-2008 15:00       120226
BahrainPnew-HalfDinar-2006(2008)-donatedoy_f.jpg  22-May-2008 14:21       122049
bahrainP8-1Dinar-L1973-donated_b.jpg        25-Feb-2000 17:48        78450
bahrainP8-1Dinar-L1973-donated_f.jpg        25-Feb-2000 17:48        92441
bahrain_p13_b_donated.jpg             13-Aug-1998 13:54        30730
bahrain_p13_f_donated.jpg             13-Aug-1998 13:54        32201
baics1_b.jpg                    19-Feb-1997 16:21        26774
baics1_f.jpg                    19-Feb-1997 16:21        29584
baics2_b.jpg                    19-Feb-1997 16:21        29691
baics2_f.jpg                    19-Feb-1997 16:21        36301
baics3_b.jpg                    19-Feb-1997 16:21        30977
baics3_f.jpg                    19-Feb-1997 16:21        40677
baics4_b.jpg                    19-Feb-1997 16:21        35067
baics4_f.jpg                    19-Feb-1997 16:21        41505
baics5_b.jpg                    19-Feb-1997 16:20        39486
baics5_f.jpg                    19-Feb-1997 16:20        48744
baics6_b.jpg                    19-Feb-1997 16:20        42163
baics6_f.jpg                    19-Feb-1997 16:20        50206
baics7_b.jpg                    19-Feb-1997 16:20        56033
baics7_f.jpg                    19-Feb-1997 16:20        60248