Index of /money/haiti/


../
Haiti253a-1Gourde-1989_b.JPG            14-Sep-1999 13:11        34890
Haiti253a-1Gourde-1989_f.JPG            14-Sep-1999 13:10        32683
HaitiP132-2Gourdes-L1914-donatedep_b.jpg      22-Apr-2001 23:30        75464
HaitiP132-2Gourdes-L1914-donatedep_f.jpg      22-Apr-2001 23:30        83752
HaitiP150s-1Gourde-L1919(ca1920-24)-donatedarch..> 23-Apr-2002 16:06       100846
HaitiP150s-1Gourde-L1919(ca1920-24)-donatedarch..> 23-Apr-2002 16:06       112879
HaitiP160a-1Gourde-L1919(ca1925-32)_b.jpg     11-Nov-2001 04:11        92797
HaitiP160a-1Gourde-L1919(ca1925-32)_f.jpg     11-Nov-2001 04:10       107225
HaitiP171a-2Gourde-L1919(ca1946-50)_b.jpg     11-Nov-2001 04:15       105857
HaitiP171a-2Gourde-L1919(ca1946-50)_f.jpg     11-Nov-2001 04:13       111891
HaitiP179-2Gourdes-(1951-1964)-donatedfvt_b.jpg  09-Jan-2006 14:48        67417
HaitiP179-2Gourdes-(1951-1964)-donatedfvt_f.jpg  09-Jan-2006 14:48        69756
HaitiP185-1Gourde-(1964)-donatedfvt_b.jpg     10-Feb-2006 15:56        57280
HaitiP185-1Gourde-(1964)-donatedfvt_f.jpg     10-Feb-2006 15:56        66076
HaitiP185-1Gourde-L1919(1951-1964)-donatedTW_b.jpg 04-Jun-2004 14:21        44631
HaitiP185-1Gourde-L1919(1951-1964)-donatedTW_f.jpg 04-Jun-2004 14:22        52544
HaitiP187-5Gourdes-(1964)-donatedTA_b.JPG     23-Mar-2004 15:38       124749
HaitiP187-5Gourdes-(1964)-donatedTA_f.JPG     23-Mar-2004 15:38       140527
HaitiP190-1Gourde-L1919(ca1967)-donatedth_b.jpg  08-Dec-2000 22:10        75797
HaitiP190-1Gourde-L1919(ca1967)-donatedth_f.jpg  08-Dec-2000 22:09        75503
HaitiP191-2Gourdes-L1919(ca1967)-donatedth_b.jpg  08-Dec-2000 22:11        81732
HaitiP191-2Gourdes-L1919(ca1967)-donatedth_f.jpg  08-Dec-2000 22:10        88315
HaitiP192-5Gourdes-L1919(ca1967)-donatedth_b.jpg  08-Dec-2000 22:12        71321
HaitiP192-5Gourdes-L1919(ca1967)-donatedth_f.jpg  08-Dec-2000 22:12        75396
HaitiP192-5Gourdes-L1919(ca1967)_b.jpg       31-Jul-2000 12:26        58449
HaitiP192-5Gourdes-L1919(ca1967)_f.jpg       31-Jul-2000 12:25        64410
HaitiP193a-10Gourdes-L1919(ca1967)-donatedth_b.jpg 19-May-2001 18:05       111736
HaitiP193a-10Gourdes-L1919(ca1967)-donatedth_f.jpg 19-May-2001 18:00       126912
HaitiP196a-1Gourde-L1919_b.jpg           29-Oct-2000 03:43        42219
HaitiP196a-1Gourde-L1919_f.jpg           29-Oct-2000 03:42        43715
HaitiP198-5Gourdes-L1919-donatedfvt_b.jpg     22-Jan-2004 18:14        50732
HaitiP198-5Gourdes-L1919-donatedfvt_f.jpg     22-Jan-2004 18:14        56712
HaitiP202-5Gourdes-L1919-donated_b.jpg       22-Oct-2000 22:17        41284
HaitiP202-5Gourdes-L1919-donated_f.jpg       22-Oct-2000 22:17        41419
HaitiP202-5Gourdes-L1919_b.jpg           30-Oct-2005 21:13        73015
HaitiP202-5Gourdes-L1919_f.jpg           30-Oct-2005 21:11        75320
HaitiP205s-100Gourdes-L1919-donatedarchintl98_b..> 02-Apr-2002 01:52        59483
HaitiP205s-100Gourdes-L1919-donatedarchintl98_f..> 02-Apr-2002 01:52        68923
HaitiP210-1Gourde-L1973_b.jpg           07-Sep-2000 02:56        39836
HaitiP210-1Gourde-L1973_f.jpg           07-Sep-2000 02:56        42721
HaitiP211-2Gourdes-L1973_b.jpg           07-Sep-2000 02:59        44401
HaitiP211-2Gourdes-L1973_f.jpg           07-Sep-2000 02:58        44357
HaitiP212-5Gourdes-(1973)-donatedTA_b.JPG     23-Mar-2004 15:38       125886
HaitiP212-5Gourdes-(1973)-donatedTA_f.JPG     23-Mar-2004 15:38       140426
HaitiP212-5Gourdes-L1973_b.jpg           30-Oct-2005 21:17        72944
HaitiP212-5Gourdes-L1973_f.jpg           30-Oct-2005 21:15        76311
HaitiP218a-25Gourdes-(1973)-donatedTA_b.JPG    23-Mar-2004 15:39       137704
HaitiP218a-25Gourdes-(1973)-donatedTA_f.JPG    23-Mar-2004 15:39       140254
HaitiP230a-1Gourde-1979-donatedtk_b.jpg      13-Nov-2000 23:06        69429
HaitiP230a-1Gourde-1979-donatedtk_f.jpg      13-Nov-2000 23:06        73182
HaitiP231b-2Gourdes-1979_b-donated.jpg       15-Aug-2000 14:04        34332
HaitiP231b-2Gourdes-1979_f-donated.jpg       15-Aug-2000 14:04        36602
HaitiP232-5Gourdes-L1979(1980-82)-donatedrs_b.jpg 16-May-2002 13:09       135911
HaitiP232-5Gourdes-L1979(1980-82)-donatedrs_f.jpg 16-May-2002 13:09       125284
HaitiP232-5Gourdes-L1979_b.jpg           23-Mar-2008 23:59       121277
HaitiP232-5Gourdes-L1979_f.jpg           23-Mar-2008 23:57       122576
HaitiP235c-50Gourdes-1979_b-donated.jpg      09-Sep-2000 22:42        46256
HaitiP235c-50Gourdes-1979_f-donated.jpg      09-Sep-2000 22:42        46365
HaitiP235c-50Gourdes-L1979(1980-82)-donatedowl_..> 28-Oct-2001 15:43       109169
HaitiP235c-50Gourdes-L1979(1980-82)-donatedowl_..> 28-Oct-2001 15:43       103041
HaitiP236b-100Gourdes-1979_b-donated.jpg      15-Aug-2000 14:04        43570
HaitiP236b-100Gourdes-1979_f-donated.jpg      15-Aug-2000 14:04        46431
HaitiP237s-250Gourdes-L1979(1980-82)-donatedowl..> 28-Oct-2001 15:44        96049
HaitiP237s-250Gourdes-L1979(1980-82)-donatedowl..> 28-Oct-2001 15:44        97749
HaitiP237s-250Gourdes-L1979-donatedarchintl98_b..> 02-Apr-2002 01:50        84109
HaitiP237s-250Gourdes-L1979-donatedarchintl98_f..> 02-Apr-2002 01:49        86200
HaitiP238s-500Gourdes-L1979(1980-82)-donatedowl..> 28-Oct-2001 15:44        92557
HaitiP238s-500Gourdes-L1979(1980-82)-donatedowl..> 28-Oct-2001 15:44        93987
HaitiP239-1Gourde-L1979_b.jpg           07-Sep-2000 03:02        41988
HaitiP239-1Gourde-L1979_f.jpg           07-Sep-2000 03:02        43304
HaitiP240-2Gourdes-(1985)-donatedsb_b.jpg     18-Feb-2001 22:47        73968
HaitiP240-2Gourdes-(1985)-donatedsb_f.jpg     18-Feb-2001 22:48       101196
HaitiP241a-5Gourdes-L1979(1985)_b.jpg       07-Sep-2000 03:06        54775
HaitiP241a-5Gourdes-L1979(1985)_f.jpg       07-Sep-2000 03:05        59179
HaitiP242a-10Gourdes-(1984)-donatedsb_b.jpg    18-Feb-2001 22:50        74412
HaitiP242a-10Gourdes-(1984)-donatedsb_f.jpg    18-Feb-2001 22:49        75052
HaitiP245A-2Gourdes-L1979_b.jpg          07-Sep-2000 03:09        43025
HaitiP245A-2Gourdes-L1979_f.jpg          07-Sep-2000 03:08        46174
HaitiP245a-1Gourde-1987-donatedtk_b.jpg      13-Nov-2000 23:06        75251
HaitiP245a-1Gourde-1987-donatedtk_f.jpg      13-Nov-2000 23:07        68686
HaitiP247-10Gourdes-1988-donatedrrg_b.jpg     14-Jun-2002 14:00       117325
HaitiP247-10Gourdes-1988-donatedrrg_f.jpg     14-Jun-2002 14:01       103739
HaitiP248a-25Gourdes-1998-donatedsb_b.jpg     18-Feb-2001 22:52        77751
HaitiP248a-25Gourdes-1998-donatedsb_f.jpg     18-Feb-2001 22:51        78872
HaitiP249-50Gourdes-1986_b.jpg           21-Apr-2002 21:45       115685
HaitiP249-50Gourdes-1986_f.jpg           21-Apr-2002 21:43       121338
HaitiP254-2Gourdes-1990-donatedfr_b.jpg      17-Dec-2000 03:16        72571
HaitiP254-2Gourdes-1990-donatedfr_f.jpg      17-Dec-2000 03:16        79903
HaitiP257a-50Gourdes-1991-donatedsb_b.jpg     18-Feb-2001 22:53        80912
HaitiP257a-50Gourdes-1991-donatedsb_f.jpg     18-Feb-2001 22:52        78172
HaitiP258a-100Gourdes-1991-donatedsb_b.jpg     18-Feb-2001 22:55        69992
HaitiP258a-100Gourdes-1991-donatedsb_f.jpg     18-Feb-2001 22:54        69492
HaitiP259a-1Gourde-1992_b.jpg           17-Apr-2003 01:03       105237
HaitiP259a-1Gourde-1992_f.jpg           17-Apr-2003 01:01        98235
HaitiP260a-2Gourdes-1992_b.jpg           17-Apr-2003 01:07       107611
HaitiP260a-2Gourdes-1992_f.jpg           17-Apr-2003 01:06       115609
HaitiP261a-5Gourdes-1992-donatedsb_b.jpg      18-Feb-2001 22:56        73254
HaitiP261a-5Gourdes-1992-donatedsb_f.jpg      18-Feb-2001 22:55        74754
HaitiP261a-5Gourdes-1992_b.jpg           17-Apr-2003 01:11       122552
HaitiP261a-5Gourdes-1992_f.jpg           17-Apr-2003 01:09       136033
HaitiP262-25Gourdes-1993-donated_b.jpg       25-May-2000 12:36        43071
HaitiP262-25Gourdes-1993-donated_f.jpg       25-May-2000 12:36        46524
HaitiP262a-25Gourdes-1993_b.jpg          17-Apr-2003 01:16       123928
HaitiP262a-25Gourdes-1993_f.jpg          17-Apr-2003 01:13       137790
HaitiP263a-250Gourdes-1994-donatedsb_b.jpg     18-Feb-2001 22:59        71921
HaitiP263a-250Gourdes-1994-donatedsb_f.jpg     18-Feb-2001 22:57        69981
HaitiP263a-250Gourdes-1994_b.jpg          17-Apr-2003 01:20       127979
HaitiP263a-250Gourdes-1994_f.jpg          17-Apr-2003 01:18       125974
HaitiP264a-500Gourdes-1993-donatedsb_b.jpg     18-Feb-2001 23:01        72168
HaitiP264a-500Gourdes-1993-donatedsb_f.jpg     18-Feb-2001 23:00        76914
HaitiP264a-500Gourdes-1993_b.jpg          17-Apr-2003 01:25       132105
HaitiP264a-500Gourdes-1993_f.jpg          17-Apr-2003 01:22       136165
HaitiP278-1000Gourdes-2004-dml_b.jpg        13-Jun-2006 00:54       154635
HaitiP278-1000Gourdes-2004-dml_f.jpg        13-Jun-2006 00:51       143678
HaitiP278-1000Gourdes-2004-donatedoy_b.jpg     30-May-2006 14:04       121433
HaitiP278-1000Gourdes-2004-donatedoy_f.jpg     30-May-2006 14:04       109845
HaitiP33-2Gourdes-L1827-donatedcm_uni.jpg     19-Nov-2003 13:43        23247
HaitiPNL-10Gourdes-L1827-donatedrs_b.jpg      27-Jan-2002 17:42        99268
HaitiPNL-10Gourdes-L1827-donatedrs_f.jpg      27-Jan-2002 17:42       127177
HaitiPNew-100Gourdes-2000-donatedsrb_b.jpg     14-Nov-2001 14:02       105456
HaitiPNew-100Gourdes-2000-donatedsrb_f.jpg     14-Nov-2001 14:03        87761
HaitiPNew-100Gourdes-2004-dml_b.jpg        03-Nov-2004 02:01       119984
HaitiPNew-100Gourdes-2004-dml_f.jpg        03-Nov-2004 01:58       117789
HaitiPNew-10Gourdes-2000-donatedsrb_b.jpg     14-Nov-2001 14:01       107362
HaitiPNew-10Gourdes-2000-donatedsrb_f.jpg     14-Nov-2001 14:02       102918
HaitiPNew-10Gourdes-2000_b.jpg           24-Feb-2002 19:23       137167
HaitiPNew-10Gourdes-2000_f.jpg           24-Feb-2002 19:19       140878
HaitiPNew-10Gourdes-2004-dml_b.jpg         03-Nov-2004 01:30       147254
HaitiPNew-10Gourdes-2004-dml_f.jpg         03-Nov-2004 01:28       141443
HaitiPNew-10Gourdes-2004-donatedoy_b.jpg      28-Nov-2005 00:29       149804
HaitiPNew-10Gourdes-2004-donatedoy_f.jpg      28-Nov-2005 00:29       134418
HaitiPNew-20Gourdes-2001-donatedsrb_b.jpg     02-Aug-2002 14:06        90559
HaitiPNew-20Gourdes-2001-donatedsrb_f.jpg     02-Aug-2002 14:07       100429
HaitiPNew-20Gourdes-2001_b.jpg           14-Sep-2002 21:12       104518
HaitiPNew-20Gourdes-2001_f.jpg           14-Sep-2002 21:10       113332
HaitiPNew-20Gourdes-InsideCover.jpg        14-Sep-2002 22:35       206964
HaitiPNew-20Gourdes-OutsideCover.jpg        14-Sep-2002 22:34       250273
HaitiPNew-250Gourdes-2000-donatedsrb_b.jpg     14-Nov-2001 14:05       109651
HaitiPNew-250Gourdes-2000-donatedsrb_f.jpg     14-Nov-2001 14:07        99800
HaitiPNew-250Gourdes-2004-dml_b.jpg        03-Nov-2004 02:08       119880
HaitiPNew-250Gourdes-2004-dml_f.jpg        03-Nov-2004 02:05       120585
HaitiPNew-250Gourdes-2004-donatedoy_b.jpg     28-Nov-2005 00:29       118805
HaitiPNew-250Gourdes-2004-donatedoy_f.jpg     28-Nov-2005 00:29       119327
HaitiPNew-25Gourdes-2000-donatedsrb_b.jpg     14-Nov-2001 14:04       104141
HaitiPNew-25Gourdes-2000-donatedsrb_f.jpg     14-Nov-2001 14:05       105082
HaitiPNew-25Gourdes-2004-dml_b.jpg         03-Nov-2004 01:45       122789
HaitiPNew-25Gourdes-2004-dml_f.jpg         03-Nov-2004 01:42       113744
HaitiPNew-500Gourdes-2000-donatedsrb_b.jpg     14-Nov-2001 14:08       101695
HaitiPNew-500Gourdes-2000-donatedsrb_f.jpg     14-Nov-2001 14:09       102385
HaitiPNew-500Gourdes-2004-dml_b-550.jpg      29-Apr-2008 16:42        47074
HaitiPNew-500Gourdes-2004-dml_b.jpg        03-Nov-2004 02:15       114438
HaitiPNew-500Gourdes-2004-dml_f-550.jpg      29-Apr-2008 16:43        47506
HaitiPNew-500Gourdes-2004-dml_f.jpg        03-Nov-2004 02:12       112028
HaitiPNew-50Gourdes-2000-donatedsrb_b.jpg     14-Nov-2001 14:07       105608
HaitiPNew-50Gourdes-2000-donatedsrb_f.jpg     14-Nov-2001 14:08       104366
HaitiPNew-50Gourdes-2004-dml_b.jpg         03-Nov-2004 01:53       118793
HaitiPNew-50Gourdes-2004-dml_f.jpg         03-Nov-2004 01:51       114882
hai178_b.jpg                    20-Feb-1997 14:18        25056
hai178_f.jpg                    20-Feb-1997 14:18        27867
hai200_b.jpg                    11-Feb-1997 13:50        24685
hai200_f.jpg                    11-Feb-1997 13:50        26430
hai201_b.jpg                    11-Feb-1997 13:50        28059
hai201_f.jpg                    11-Feb-1997 13:50        27994
hai203_b.jpg                    11-Feb-1997 13:50        35150
hai203_f.jpg                    11-Feb-1997 13:50        37597
hai230_b.JPG                    04-Mar-1997 13:31        31975
hai230_f.JPG                    04-Mar-1997 13:31        33673
hai246_b.jpg                    11-Feb-1997 13:50        45471
hai246_f.jpg                    11-Feb-1997 13:50        49151
hai255_b.jpg                    03-Nov-1997 11:53        48819
hai255_f.jpg                    03-Nov-1997 11:52        51518
hai256_b.jpg                    03-Nov-1997 11:58        41681
hai256_f.jpg                    03-Nov-1997 11:58        50245