Index of /money/straits_settlements/


../
StraitsSettlementsP10a-5Dollars-1925-donatedlok..> 21-Oct-2001 18:18       135043
StraitsSettlementsP10a-5Dollars-1925-donatedlok..> 21-Oct-2001 18:19       201400
StraitsSettlementsP10c-10Cents-1920-donateddeen..> 09-Jun-2001 21:06        41732
StraitsSettlementsP10c-10Cents-1920-donateddeen..> 09-Jun-2001 21:06        51340
StraitsSettlementsP16b-1Dollar-1935_b.jpg     14-Jul-2000 12:45        38258
StraitsSettlementsP16b-1Dollar-1935_f.jpg     14-Jul-2000 12:45        43520
StraitsSettlementsP17a-5Dollars-1934-donateddz_..> 01-Mar-2001 01:07        60544
StraitsSettlementsP17a-5Dollars-1934-donateddz_..> 01-Mar-2001 01:06        69772
StraitsSettlementsP18a-10Dollars-1934-donatedde..> 21-Nov-2001 17:01        51179
StraitsSettlementsP18a-10Dollars-1934-donatedde..> 21-Nov-2001 17:02        71575
StraitsSettlementsP18b-10Dollars-1935-donatedde..> 09-Jun-2001 21:10        67234
StraitsSettlementsP18b-10Dollars-1935-donatedde..> 09-Jun-2001 21:09        85178
StraitsSettlementsP1c-1Dollar-1915-donated_b.jpg  21-Oct-2000 16:50        94455
StraitsSettlementsP1c-1Dollar-1915-donated_f.jpg  21-Oct-2000 16:51        84472
StraitsSettlementsP1c-1Dollar-1916-donateddeenz..> 12-Mar-2001 01:47        31542
StraitsSettlementsP1c-1Dollar-1916-donateddeenz..> 12-Mar-2001 01:48        43150
StraitsSettlementsP4a-10Dollars-1911-donatedLyn..> 10-Feb-2002 19:55        53826
StraitsSettlementsP4a-10Dollars-1911-donatedLyn..> 10-Feb-2002 19:54        58443
StraitsSettlementsP4b-10Dollars-1921-donatedlok..> 22-Oct-2001 10:42       350127
StraitsSettlementsP4b-10Dollars-1921-donatedlok..> 22-Oct-2001 10:41       355621
StraitsSettlementsP8b-10Cents-1919-donateddeenz..> 09-Jun-2001 21:09        68438
StraitsSettlementsP8b-10Cents-1919-donateddeenz..> 09-Jun-2001 21:08        79806
StraitsSettlementsP8b-10Cents-1919_b.jpg      16-Apr-2007 01:15       133616
StraitsSettlementsP8b-10Cents-1919_f.jpg      16-Apr-2007 01:13       182113
StraitsSettlementsP9a-1Dollar-1929-donatedms_b.jpg 07-Oct-2001 20:05        79838
StraitsSettlementsP9a-1Dollar-1929-donatedms_f.jpg 07-Oct-2001 20:05        96911
StraitsSettlementsP9a-1Dollar-1929_b.jpg      25-Aug-2000 00:55        28734
StraitsSettlementsP9a-1Dollar-1929_f.jpg      25-Aug-2000 00:54        33825
StraitsSettlementsP9b-1Dollar-donateddeenz_b.jpg  16-Dec-2001 19:05        53315
StraitsSettlementsP9b-1Dollar-donateddeenz_f.jpg  16-Dec-2001 19:04        58057
StraitsSettlementsPNL-100Dollars-1860-PostBill-..> 26-Mar-2002 13:13       116089
StraitsSettlementsPNL-5Dollars-1859-PostBill-do..> 26-Mar-2002 13:13       118740
StraitsSettlmtP6c-10Cents-1920-donatedrs_b.jpg   04-Nov-2001 18:42       111337
StraitsSettlmtP6c-10Cents-1920-donatedrs_f.jpg   04-Nov-2001 18:43        98461